Εμπνευστείτε για να γράψετε ή να σχεδιάσετε με αυτά τα εξαιρετικά χοντρά μηχανικά μολύβια γραφίτη. Κάθε ένα από αυτά τα 6 πολύχρωμα μολύβια με βαρέλι έχει το δικό του εμπνευσμένο μήνυμα.